Kata tori sokumen irimi nage (lapel grab with reverse clothes line takedown)