Tsuki sokumen irimi nage(gut thrust with breath power take down)